Yasal Uyarı - Giunti TR

İş bu ihtarname Giunti Psychometrics Yayıncılık Anonim Şirketi tarafından eğitim kayıtları ve içeriğinin telif haklarının korunması için hazırlanmış ve bilgilerinize sunulmuştur. Bu bağlamda;

  • Eğitim kayıtları ve içeriğinin çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı,
  • Eğitim kayıtları ve içeriğinin kopyalanamayacağı,
  • Eğitim kayıtları ve içeriğinin kısmi ya da bütün olarak herhangi bir yerde kullanılamayacağı,

5486 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca mali haklar olarak tanımlanan “işleme hakkı”, “çoğaltma hakkı”, “yayma hakkı”, “temsil hakkı”, “umuma iletim”, “yeniden iletim”, “yeniden satıştan pay alma hakkı” komşu hak sahipliği ile bağlantılı hak sahipliğinden kaynaklanan haklar da dahil olmak üzere tüm mali ve manevi hakların Giunti Psychometrics Yayıncılık Anonim Şirketi’ne ait olduğu ve Giunti Psychometrics Yayıncılık Anonim Şirketi’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararın tazmin edileceğini bilgilerinize sunarız.

Giunti Psychometrics Türkiye

WhatsApp Chat WhatsApp Chat