Giunti Psychometrics Türkiye

Giunti Psychometrics Türkiye

Satın Alma Rehberi

Psikodiagnostik testler ve bunlarla ilişkili araçlar, özellikleri göz önüne alındığında, yeterlilik ve profesyonel etik ile kullanılmayı gerektirir.

Giunti Psychometrics tarafından yayınlanan ve dağıtılan araçların satın alınması, etik, mesleki yeterlilik ve beceri profillerinin değerlendirilmesi ilkelerine uygun olarak, unvanlara, mesleklere ve becerilere göre farklılaştırılmış erişime izin veren belirli kurallara tabidir.

Standartlar , Giunti Psychometrics’in üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar olan European Test Publishers Group (ETPG) ve International Test Commission (ITC) tarafından da benimsenmiştir.

Bu standartlara göre kullanıcı, aletlerin makul bir şekilde satın alınması ve doğru kullanılması konusunda sorumluluk üstlenmelidir. Özellikle:

Bu katalogda sunulan araçların satın alınması,  çevrimiçi kayıt yoluyla öz sertifika formunun imzalanmasına tabidir . Bu Giunti Psychometrics kullanıcı kayıt sistemi, testlerin kötüye kullanılmasına karşı önemli bir korumadır.