Giunti Psychometrics Türkiye

Giunti Psychometrics Türkiye

Paylaş

Working and Organizational Motivation Inventory | WOMI

Working and Organizational Motivation Inventory (WOMI), çalışma ve organizasyonel motivasyonu değerlendiren bir ölçüm aracıdır.

Açıklama

Niçin kullanılır?

WOMI, bireylerin çalışma motivasyonunu, iş tatminini, işe bağlılığını ve organizasyonel hedeflere yönelik tutumlarını ölçmek için tasarlanmıştır.

Avantajları

  • Çalışma motivasyonunun ölçülmesi: WOMI, bireylerin çalışma motivasyon düzeyini değerlendirir. Bu, çalışanların işe olan ilgilerini, enerjilerini ve performanslarını etkileyen faktörleri anlamaya yardımcı olur.
  • İş tatmininin değerlendirilmesi: WOMI, iş tatminini ve çalışanların işlerine yönelik duygusal tepkilerini ölçer. Bu, işte mutluluk ve memnuniyetin sağlanmasına yönelik stratejilerin belirlenmesine yardımcı olur.
  • Organizasyonel bağlılığın ölçülmesi: WOMI, çalışanların organizasyona olan bağlılığını ve işverene karşı tutumlarını değerlendirir. Bu, çalışanların bağlılığını artırmak ve işten ayrılma niyetini azaltmak için organizasyonel stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olur.

Kullanım alanları

  • İnsan kaynakları yönetimi: WOMI, işe alım sürecinde adayların motivasyonunu ve işe bağlılığını değerlendirmek için kullanılır. Bu, işverenlere uygun adayları seçmelerinde ve çalışanların motivasyonunu artırmak için stratejiler belirlemelerinde yardımcı olur.
  • Performans yönetimi: WOMI sonuçları, çalışanların motivasyonunu ve iş tatminini değerlendirerek performans yönetimi süreçlerine rehberlik eder. Bu, çalışanların performansını artırmak ve hedeflere ulaşmak için uygun geri bildirim ve teşvik stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olur.
  • Örgütsel gelişim: WOMI sonuçları, organizasyonel motivasyon düzeylerini ve iş tatminini belirlemek için kullanılabilir. Bu, organizasyonel gelişim stratejilerinin oluşturulması ve çalışanların bağlılığını artırma amaçlı programların uygulanması için rehberlik sağlar.

Teklif Alın

Formu doldurun size en kısa sürede geri dönüş sağlayacağız.