Çözümler - Giunti Psychometrics Türkiy

Giunti Psychometrics insan kaynakları, sağlık ve eğitim sektörlerindeki kırk yılı aşkın deneyimi ile dünya çapında davranışın, performansın, yetkinliklerin, kişilik ve psikopatolojinin ölçülmesi ve incelenmesi için araçlar sağlar; bu tür ölçümlerde kullanılan bilimsel nitelikli, uluslararası standartlarda ölçekler, testler, anketler ve diğer araçların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yürütür.

Giunti Psychometrics Türkiye;

  • İnsan Kaynakları alanında kişilik, davranış ve yetkinliklerin ölçülmesine yönelik araçlar,
  • Sağlık alanında kişilik, zeka ve psikopatolojinin ölçülmesine yönelik araçlar,
  • Eğitim alanında ise tüm bu araçların sağlanmasının yanı sıra ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek analizler sonrasında webinar, e-öğrenme, outdoor etkinlikleri ve yüzyüze programlar geliştirmektedir.
Giunti Psychometrics Türkiye, özel şirketlerin dinamiklerine uygun ve kendi problemlerine özgü çözümleri hizmet kalitesinden ödün vermeden yüksek garanti standartları ve uluslararası bilimsel standartlarda sunmaktadır.

İnsan Kaynakları
Çözümleri

Klinik Ölçme ve Raporlama
Çözümleri

Okullar ve Diğer Eğitim Kurumlarına Yönetlik Çözümler

WhatsApp Chat WhatsApp Chat